top of page
DG foto.png

Dominik Gebler

Pracuję analitycznie – w subtelnym dialogu – myślenia, analizowania i interpretowania ukierunkowanego na poszukiwanie znaczeń, jak też własnej drogi. Uczę wspólnego zamyślania się o nieświadomym analizując przeżycia, myślenie o, czucie do, sny i ich symbolikę oraz archetypowe treści. Wiele osób na różnych etapach życia poddaje się analizie, ponieważ poszukuje swojego osobistego sensu oraz głębszego doświadczenia relacji ze sobą i z drugim człowiekiem.

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram

o mnie

Z wykształcenia jestem psychologiem, analitykiem jungowskim, superwizorem, specjalistą terapii traumy i ​interwencji kryzysowej. Jestem zrzeszony w Stowarzyszeniu Psychoanalityków Jungowskich i Polskim ​Towarzystwie Psychoanalizy Jungowskiej, gdzie wraz z koleżankami i kolegami działam na rzecz propagowania ​psychologii analitycznej C. G. Junga i budowania środowiska analitycznego w Polsce.

 

Psychologią analityczną zainteresowałem się w trakcie pierwszych lat praktyki klinicznej, kiedy pracowałem z ​osobami wykluczonymi społecznie i uzależnionymi. Spoza cierpienia i emocjonalnych niedoborów wyłaniało się ​coś, co psychologia akademicka traktuje na równi z błędem statystycznym, a nowoczesne metody praktyki ​terapeutycznej nie obejmują swym polem działania, a wręcz są niezainteresowane. Poszukiwania tych subtelności ​skierowały mnie ku analizie materiału symbolicznego, w tym snów, twórczej wyobraźni oraz przestrzeni ​zakorzeniającej człowieka w kulturze i sztuce. Mój sposób rozumowania i praktykowania psychoanalizy ​jungowskiej ma swoje źródło w doświadczeniu treningu – Indywidualnej ścieżki szkoleniowej, prowadzonej przez ​analityków i superwizorów jungowskich różnej narodowości, etniczności i o odmiennej podstawie kulturowej, a ​także wyrasta z wieloletniego doświadczenia analizy własnej i superwizji.

Ukończyłem całościowe i międzynarodowe szkolenie z analizy jungowskiej uzyskując status Individual Member potwierdzony ​certyfikatem analityka jungowskiego, wydanym przez IAAP (International Association for Analytical Psychology). Szkolenie ​superwizyjne psychodynamiczno-psychoanalityczne zorientowane jungowsko w SAP (The Society of Analytical Psychology), i ​posiadam certyfikat superwizora. Mam także uprawnienia superwizyjne do prowadzenia superwizji szkoleniowej routerów IAAP, ​gdzie szkolą się kandydaci do certyfikatu analityka jungowskiego, w toku indywidualnej ścieżki szkoleniowej. Studia magisterskie z ​psychologii oraz studia podyplomowe I i II stopnia z interwencji kryzysowej w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej (obecnie ​Uniwersytecie SWPS), a także szkolenia w pracy z doświadczeniami traumatycznymi i urazowymi metodami:

 

  • Przedłużona Ekspozycja (PE),

  • Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR),

  • Brief Eclectic Psychotherapy for PTSD (BEP)

 

oraz ukończone całościowe, czteroletnie i akredytowane szkolenie psychoterapeutyczne w Polskim Towarzystwie ​Psychologii Analitycznej.

Moja oferta

Image by Laura Chouette

Analiza

Psychoanaliza jungowska obejmuje i pomieszcza wielowymiarowość człowieczeństwa, dlatego prowadząc analizę osób zmagających się z następstwami różnych doświadczeń, wspólnie poszukujemy głębszego sensu w wewnętrznym świecie znaczeń i symboli. Proces analityczny jest spotkaniem dwojga ludzi, ich relacją i rodzącym się w niej dialogiem, ale także jest spotkaniem ze sobą, relacją do siebie, i wewnętrznym połączeniem z własną gorzką prawdą.

Image by Christin Hume

Superwizja dla psychoanalityków i psychoterapeutów

Zapraszam do współpracy koleżanki i kolegów różnych modalności poszukujących relacji superwizyjnej, zainteresowanych psychologią analityczną C. G. Junga, pracą ze snami w tym z treściami symbolicznymi i archetypowymi. Zainteresowanych psychologią przeniesienia i jej dynamiką w ujęciu analitycznym, a także problematyką doświadczeń granicznych, traumatycznych i kryzysowych.

Image by Aleksander Vlad

Konsultacje ​psychologiczne, analityczne, superwizyjne

Konsultacje psychologiczne, analityczne przeznaczone są dla osób, które z różnych powodów nie mogą lub nie ​chcą aktualnie angażować się w długoterminową analizę lub relację ​superwizyjną.

 

Jest to cykl kilku spotkań, podczas których wspólnie przeanalizujemy ​Twoją sytuację. Myśląc analitycznie możemy zrozumieć jej znaczenie w ​kontekście bieżących wydarzeń życiowych oraz znaleźć potencjalne ​możliwości. Wspólnie możemy rozpoznać, co wybierasz oraz jaki motyw ​leży u jego podst​a​w​y​.​

Konsultacje prowadzę stacjonarnie i online

+48 603 741 324

bottom of page